Tài liệu check list kế hoạch marketing

0
5128

Lập kế hoạch marketing đơn giản là phác thảo tất cả những gì quan trọng cho hoạt động tiếp thị doanh nghiệp được thành công và nhất quán. Có thể bạn chỉ muốn tập trung vào inbolund marketing hay tích hợp cả hoạt động online marketing với offline marketing đều cần có một kế hoạch để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, và đây là 10 lí do vì sao bạn có một kế hoạch marketing đơn giản nhưng rất thực tế.

  1. Xác định tầm nhìn cho doanh nghiệp
  2. Xác định nhiệm vụ
  3. Phác thảo những gì cần đạt được
  4. Miêu tả khách hàng lí tưởng của doanh nghiệp
  5. Vạch rõ những nổi trội khác biệt của doanh nghiệp
  6. Có một lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu
  7. Giúp bạn tập trung vào đúng mục tiêu
  8. Có kế hoạch hành động cho những việc cần làm và khi nào thì làm
  9. Theo dõi được tiến độ
  10. Để nhắc nhớ bạn đang làm kinh doanh mà không phải đơn thuần là thú vui

 

Form tải tài liệu:

 

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here