Cộng đồng hỗ trợ chia sẻ bán chéo SP-DV, phát triển CTV chung

0
877
  • Bạn có Sản phẩm tốt. Xanh – Sạch
  • Muốn tăng Doanh số – lợi nhuận
  • Muốn tăng đội ngũ đại lý / CTV
  • Muốn phát triển đội ngũ Affiliate
  • Muốn tìm thêm Kênh bán hàng mới

Phương đang hỗ trợ các bạn chủ shop chưa có web bán hàng có thể đưa sản phẩm lên web + hệ thống Referral hỗ trợ bán hàng.

Mô hình liên kết, cùng hỗ trợ chia sẻ bán chéo sản phẩm, giới thiệu sản phẩm lẫn nhau. 
100 anh em Đại lý/ CTV sẵn sàng hỗ trợ cùng nhau phát triển.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỖ TRỢ BÁN HÀNG + CTV

 

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here