Check List công việc Khởi nghiệp trong 1 năm

0
4680

Chia sẻ dành cho các bạn khởi nghiệp chưa biết bắt đầu từ đâu.

Khởi nghiệp 1 năm đầu tiên:

Giai đoạn 1: 3 tháng đầu: xây dựng triẻn khai ý tưởng thành kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Triển khai việc hành chính doanh nghiệp ban đầu.

Giai đoạn 2: vận hành Mar – sale – tổ chức doanh nghiệp. tập trung 60% vào mar sale để tạo ra dòng tiền.

Giai đoạn 3: Xây dựng và chuyển giao hệ thống mar – sale lại cho nhân sự doanh nghiệp vận hành, phát triển. hoàn tất giai đoạn Khởi nghiệp tinh gọn ( 3 vai trò và 9 nhiệm vụ cốt tử ) – chuẩn bị nền móng vững chắc cho việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp

Các việc chính sẽ triển khai:

1. File kế hoạch kinh doanh
2. Kế hoạch marketing – sale
3. Hệ thống biểu mẫu – quy trình vận hành mar – sale
4. Văn bản hành chính văn phòng – hợp đồng – biểu mẫu
5. Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp – mô tả cv
6. Xây dựng hệ thống CRM và Affiliate
7. Xây dựng thị trường ngách – đóng gói dịch vụ – thang giá trị dịch vụ
8. Dự báo doanh thu và chi phí
9. Kế hoạch kinh doanh quý – tháng – tuần
10. Mục tiêu và list to do định kỳ/ngày/tuần/tháng để dần hoàn thiện các mục cv trong file em đính kèm.

Form đăng ký Trọn bộ tài liệu check list trên:

Xem thêm:

1phút30s mỗi ngày, Kiếm thêm thu nhập 3-10tr/tháng.

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here